Hidden Man

Hidden Man

A martial arts-infused spy thriller set in 1937 Beijing. A time when China was lurching between revolution, prosperity, and chaos.

TitleHidden Man
Original Title邪不压正
Release DateJuly 13th, 2018
GenresAdventure, Action, Romance
Runtime
DirectorJiang Wen
WritersJiang Wen, He Jiping, Zhang Beihai, Li Fei
Production CompanyGravity Pictures
Production CountryChina
Jiang Wen
Jiang Wen
Lan Qingfeng
Eddie Peng
Eddie Peng
Li Tianran
Liao Fan
Liao Fan
Zhu Qianlong
Zhou Yun
Zhou Yun
Guan Qiaohong
Xu Qing
Xu Qing
Tang Fengyi
Ding Jiali
Ding Jiali
Master's wife
Junichi Kajioka
Junichi Kajioka
Kenya Sawada
Kenya Sawada
Xie bu ya zheng
侠隐
Hidden Man
July 13th, 2018
September 6th, 2018